Welkom bij Checkpas.nl

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Doel

Het Doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico's zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen ('Bezint eer ge begint').

De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van 8 korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

Waarom

Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm (versie 2008/5.0 en 5.1). De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

LMRA Checkpas Om deze kennis altijd bij de hand te hebben heeft Pointer Services de checkpas ontwikkeld.

Op dit hard plastic pasje (creditcardformaat) staat de LMRA procedure beschreven. Door het simpelweg nalopen van de vragen voert men een LMRA uit. Omdat diverse werkzaamheden verschillende risicovragen met zich meebrengthebben wij diverse checkpassen ontwikkeld met risicovragen toegespitst op de werkzaamheden die verricht dienen te worden.

 

 

Bestellen

Naar webshop

WIlt u meer informatie?

Wilt u meer informatie over de checkpas en wat u als bedrijf hiermee kan doen voor uw medewerkers neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. De checkpas is ook mogelijk met gebruik van uw eigen bedrijfslogo.